Omgevingsvergunning verkaveling Olenseweg 9 en 11 Zoerle-Parwijs

 

  • Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25 maart 2019
  • OMV_2018137541 en OMV/2018/0015/V

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan Herbert Limbos voor het verkavelen van een perceel grond in twee loten bestemd voor het oprichten van een vrijstaande eengezinswoning. De betrokken percelen hebben als adres Olenseweg 9 en 11 in Zoerle-Parwijs en als kadastrale ligging 3A40B2.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60