Omgevingsvergunning verkaveling perceel Britselaan Oosterwijk

  • Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 22 oktober 2018
  • OMV_2018053354 en OMV/2018/0006/V

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het verkavelen van een perceel in vier loten bestemd voor het oprichten van een eengezinswoning in halfopen bebouwing met eventueel bijgebouw. Het betrokken perceel heeft als adres Britselaan in Oosterwijk en als kadastrale ligging 2B39D.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60