Omgevingsvergunning verkaveling perceel Zandberg 16 Westerlo

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 11 juni 2018
  • OMV_2018012356 en OMV/2018/0001/V

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het verkavelen van een perceel voor een bestaande woning en een bouwgrond in halfopen bebouwing in de Zandberg 16 in Westerlo. Het betrokken perceel heeft als kadastrale ligging 1B345/6H.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60