Omgevingsvergunning verkaveling Slachterijstraat 27 Voortkapel

 

  • Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 februari 2019
  • OMV_2018132038 en OMV/2018/0014/V

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan Jan Aerts voor het verkavelen van percelen grond in twee loten bestemd voor het oprichten van een vrijstaande eengezinswoning met bijhorende bijgebouwen na het slopen van de bestaande woning met bijgebouw en na het slopen van de bestaande schuur. De betrokken percelen hebben als adres Slachterijstraat 27 in Voortkapel en als kadastrale ligging 1A942B, 1A942C en 1A942D..

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60