Omgevingsvergunning verkaveling Ter Voort 63, 63A en 65 Voortkapel

 

  • Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 januari 2019
  • OMV_2018108841 en OMV/2018/0011/V

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd voor het verkavelen in drie loten bestemd voor het oprichten van een eengezinswoning in gesloten bebouwing. De betrokken percelen hebben als adres Ter Voort 63, 63A en 65 in Voortkapel en als kadastrale ligging 1A583E3, 1A583F3 en 1A583S2.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60