Omgevingsvergunning verkaveling Tongerlostraat 59 Oevel

 

  • Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 15 april 2019
  • OMV_2018139366 en OMV/2018/0016/V

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan Marjan De Groot voor het verkavelen van een stuk grond in vijf loten.  Eén lot is bestemd voor de bouw van een vrijstaande eengezinswoning, vier loten zijn bestemd voor de bouw van eengezinswoningen in halfopen bebouwing met bijhorende bijgebouwen. De betrokken percelen hebben als adres Tongerlostraat 59 in Oevel en als kadastrale ligging 4C12T, 4C12V en 4C15W.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60