Omgevingsvergunning verkaveling twee percelen in vijf bouwloten Zoerleberg 67-71 Zoerle-Parwijs

  • Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 9 juli 2018
  • OMV_2018026875 en OMV/2018/0003/V

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het verkavelen in vijf loten bestemd voor het oprichten van eengezinswoningen in halfopen bebouwing in Zoerleberg 67-71 in Zoerle-Parwijs. De betrokken percelen hebben als kadastrale ligging 1C329G en 1C330H.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60