Omgevingsvergunning verkleinen en vervangen ramen Tongerlostraat 46 Oevel

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 20 augustus 2018
  • OMV_2018067495 en OMV/2018/0098

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het verkleinen van raamopeningen in de voorgevel en het vervangen van het buitenschrijnwerk en ramen. Het betrokken perceel heeft als adres Tongerlostraat 46 in Oevel en als kadastrale ligging 4A89L2.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60