Omgevingsvergunning vervanging lichtreclame en infozuil bank Smissenhoekstraat 22 Zoerle-Parwijs

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 6 augustus 2018
  • OMV_2018059104 en OMV/2018/0082

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd aan ING Bank voor het aanbrengen van nieuwe lichtreclame en een infozuil tegen de voorgevel van een bestaand bankkantoor en het vervangen van een lichtreclame op paal in voortuin. Het betrokken perceel heeft als adres Smissenhoekstraat 22 Zoerle-Parwijs en als kadastrale ligging 3A263G2.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60