Omgevingsvergunning vervanging veranda Beeltjensdreef 13 Westerlo

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25 juni 2018
  • OMV_2018036649 en OMV/2018/0045

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een nieuwe veranda tegen een bestaande woning en tegen de perceelgrens na het slopen van de bestaande veranda in de Beeltjensdreef 13 in Westerlo. Het betrokken gebouw heeft als kadastrale ligging 1B789Z2.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60