Omgevingsvergunning visualisatie project Tervia's met panelen Fabriekstraat 1 Heultje

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 26 november 2018
  • OMV_2018078379 en OMV/2018/0149

Het college van burgemeester en schepenen heeft aan Tervia's een omgevingsvergunning afgeleverd voor het plaatsen van tijdelijke communicatiepanelen met een visualisatie van de nieuw te ontwikkelen KMO-gebouwen ter hoogte van de August Cannaertsstraat. De betrokken percelen hebben als adres Fabriekstraat 1 in Heultje en als kadastrale ligging 1D1072-2D, 1D076A2, 1D1076Z, 1D1077E, 1D1078A, 1D1078B, 1D1079Z3, 1D1127-2F3, 1E63C.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60