Omgevingsvergunning voor het uitspreiden van grond Kaneka Nijverheidsstraat 18 Oevel

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 24 juni 2019
  • OMV_2019026998 en OMV/2019/0064

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan Kaneka Belgium nv voor het uitspreiden van 1515 kubieke meter grond afkomstig van de bestaande heuvel aan de uitbreiding van de personeelsparking aan Admin II en van de uitgravingen voor de aanleg van de nieuwe bezoekersparking. De betrokken percelen hebben als adres Nijverheidsstraat 18 in Oevel en als kadastrale ligging 4A404S en 4B59A.

Je kan de beslissing nalezen in het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60