Omgevingsvergunning Vrije Basisschool De Springplank Jaak Lemmenslaan 10-12 Zoerle-Parwijs

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 3 september 2018
  • OMV_2018064498 en OMV/2018/0107

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd aan Vrije Basisschool De Springplank Zoerle-Parwijs voor het regulariseren van het aanbouwen van een afdak tegen het bestaande schoolgebouw. Het betrokken perceel heeft als adres Jaak Lemmenslaan 10-12 Zoerle-Parwijs en als kadastrale ligging 3A122S.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60