Omgevingsvergunning vrijstaande woning Oud-Strijdersstraat 5 Tongerlo

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 mei 2018
  • OMV_2018012207 en OMV/2018/0025

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor de verbouwing van een vrijstaande eengezinswoning in de Oud-Strijdersstraat 5 in Tongerlo. Het betrokken perceel heeft als kadastrale ligging 2E305F.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60