Omgevingsvergunning wijziging functie gebouw en kappen bomen Langstraat 76 Tongerlo

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 7 juni 2019
  • OMV_2019035620 en OMV/2019/0048

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan Diede Van Aert voor het wijzigen van de functie van een woning van handelsfunctie naar woonfunctie en ruimte voor vrij beroep zonder verbouwingswerken en het kappen van vier bomen . Het betrokken perceel heeft als adres Langstraat 76 in Tongerlo en als kadastrale ligging 2E26W.

Je kan de beslissing nalezen in het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60