Omgevingsvergunning wijziging voorgevel Record Bank Smissenhoekstraat 22 Zoerle-Parwijs

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 4 juni 2018
  • OMV_2018015230 en OMV/2018/0037

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het wijzigen van de voorgevel van een bestaand bankkantoor van Record Bank in de Smissenhoekstraat 22 in Zoerle-Parwijs. De betrokken percelen hebben als kadastrale ligging 3A263G2 en 3A263P.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60