Onderhoud waterlopen Wimp en Puntloop

 

  • Natuurvergunning
  • Beslissing van de deputatie van de provincie Antwerpen van 31 oktober 2018

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft een vergunning afgeleverd aan de Dienst Integraal Waterbeleid voor het wijzigen van een klein landschapselement in de provincie Antweropen, meer bepaald het onderhoud van waterlopen met de Wimp en de Puntloop in Westerlo en dat voor een periode die loopt tot 31 mei 2021.

De beslissing ligt van 29 november tot 28 december 2018 ter inzage bij de milieudienst op het gemeentehuis. Je kan tot 28 december 2018 aangetekend beroep indienen bij de Vlaamse Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur in het Graaf de Ferrarisgebouw in de Koning Albert II-laan 20 bus 8 in 1000 Brussel.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60