Open Bedrijvendag Kamp C op zondag 6 oktober 2019

 

De burgemeester heeft op 30 september 2019 onderstaande politieverordening bij hoogdringendheid goedgekeurd

  • Op zondag 6 oktober 2019 van 7 tot 20 uur wordt een stilstaan- en parkeerverbod ingevoerd in het gedeelte van de Britselaan tussen de Olenseweg en de Bovemansstraat, en dit aan beide zijden van de weg.
  • De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld. De wegen moeten voldoen aan volgende voorwaarden: vrije breedte: 4 meter (niet doodlopend), vrije hoogte: 4 meter en 13 ton draagvermogen, 11 meter binnendiameter, 15 meter buitendiameter. Een afschrift van dit besluit zal gezonden worden aan de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout, de politierechtbank te Turnhout, de brandweer, de politiezone Zuiderkempen en De Lijn Antwerpen. De politieverordening wordt op dinsdag 1 oktober 2019 bekendgemaakt op de website van gemeente Westerlo en ligt ter inzage voor het publiek in het bureel van de technische dienst, Boerenkrijglaan 61 te Westerlo. Deze politieverordening treedt in werking en wordt verplichtend vanaf donderdag 3 oktober 2019.

De burgemeester heeft op 19 september 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex, toelating gegeven aan APB Kamp C voor de organisatie van een Open Bedrijvendag op zondag 6 oktober 2019 in Kamp C in de Britselaan 20 in Oosterwijk. De toelating is van toepassing voor:

  • het plaatsen van tijdelijke bewegwijzering (art. 143 en volgende)
  • het organiseren van een evenement in open lucht (art. 24 en volgende)
  • het plaatsen van een tent in de Britselaan 20 (art. 98 en volgende)

De gemeentelijke politiecodex kan u raadplegen via www.westerlo.be/artikel/politiecodex.

 

Zie ook