Openbaar onderzoek Sus Campiniae slachthuis Oevel Nijverheidsstraat 24 Oevel

 

  • Aanvraag omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting klasse 1
  • Openbaar onderzoek van 15 april tot 14 mei 2019 met infovergadering op donderdag 2 mei om 20 uur in De Biehal, Sint-Michielsstraat 8 in Oevel
  • OMV_2019045382 en OMV/2019/0061

Sus Campiniae nv heeft bij de provincie Antwerpen een omgevingsvergunning aangevraagd. De aanvraag gaat over het wederom vergunnen van de, door De Lokery nv in 2014 aangevraagde Vlaremrubrieken, rekening houdende met de bestaande bedrijfssituatie. De betrokken Vlaremrubrieken zijn 3.6.3.2, 3.6.7, 6.4.1, 12.1.2.1.a, 12.2.1, 12.2.2, 12.3.2, 15.1.2, 15.4.1, 16.3.1.2, 17.1.2.1.1, 17.1.2.2.3, 17.3.2.1.2.1, 17.3.2.2.1, 17.3.3.1.a, 17.3.4.2.a, 17.3.6.2.a, 17.3.7.1.a, 17.3.8.2, 23.3.1.a, 24.2, 25.4, 28.2.a.2, 29.5.2.1.a, 31.1.1.a, 39.4.1, 43.1.2.a, 45.1.d, 45.1.e, 45.4.a, 45.4.e.2, 45.18.2.a, 45.18.2.b en 53.8.3. Bouwkundig gaat de aanvraag over het herindienen van het dossier van de bouw van het slachthuis en eeb waterzuiveringsinstallatie. Enkele technische installaties zoals een bacteriekelder voor luchtwassers en een biofilter worden eraan toegevoegd. Er zijn wijziging en uitbreiding van verharding voor de inrit (privaat en openbaar), de herinrichting van de parking en aanhorigheden zoals logo, totems, paal en draad en overwelving gracht (openbaar en privaat). De betrokken percelen hebben als adres Nijverheidsstraat 24 in Oevel en als kadastrale gegevens 4A424X2, 4A424Y, 4A424W2 en 4A435T2.

Er is een openbaar onderzoek van maandag 15 april tot dinsdag 14 mei 2019. Je kan de aanvraag tot dinsdag 14 mei 2019 inkijken op het omgevingsloket en bij de dienst omgeving milieu in het gemeentehuis in de Boerenkrijglaan 61 in Westerlo. Bezwaren of opmerkingen kan je via het omgevingsloket indienen. Dat kan ook schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Westerlo.

 

Zie ook

Meer info