Opendeurweekend manege Stal Torenhof op 31 augustus en 1 september 2019

 

De burgemeester heeft op 30 augustus 2019 onderstaande politieverordening bij hoogdringendheid goedgekeurd.

Op zaterdag 31 augustus 2019 en zondag 1 september 2019, telkens tussen 9 en 18 uur, wordt een enkelrichtingsverkeer ingevoerd in de Heksenbrug en dit komende van Geneinde in de richting van Overwijs. Borden F19 en C1 worden geplaatst. In Overwijs ter hoogte van het kruispunt met Heksenbrug wordt het bord C31b geplaatst.

De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld. De wegen moeten voldoen aan volgende voorwaarden: vrije breedte: 4 meter (niet doodlopend), vrije hoogte: 4 meter en 13 ton draagvermogen, 11 meter binnendiameter, 15 meter buitendiameter. Een afschrift van dit besluit zal gezonden worden aan de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout, de politierechtbank te Turnhout, de brandweer, de politiezone Zuiderkempen en De Lijn Antwerpen. De politieverordening wordt op dinsdag 27 augustus 2019 bekendgemaakt op de website van gemeente Westerlo en ligt ter inzage voor het publiek in het bureel van de technische dienst, Boerenkrijglaan 61 te Westerlo. Deze politieverordening treedt in werking en wordt verplichtend vanaf donderdag 29 augustus 2019.

 

Zie ook