Openluchtconcert fanfare Hoop en Vlijt en Free Pickin' op zaterdag 22 juni 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27 mei 2019 toelating gegeven aan Koninklijke Fanfare Hoop en Vlijt om elektronisch versterkte muziek te spelen tijdens het optreden van Free Pickin' op zaterdag 22 juni 2019, van 21 tot 3 uur in de tuin van de oude dekenij in de Sint-Lambertusstraat 4 in Westerlo. Het geluidsniveau moet beperkt worden tot 93 dB(A) LAeq 15 min. Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in Vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen uit artikel 5.32.2.2bis §1, 1°, 2°en 3° van Vlarem II zijn van toepassing.

De burgemeester heeft op 13 juni 2019 een politieverordening bij hoogdringendheid goedgekeurd. Van woensdag 19 juni 2019 om 12 uur tot en met maandag 24 juni 2019 om 12 uur wordt parkeerverbod ingevoerd op de 4 parkeerplaatsen die het dichtst gelegen zijn aan het VW-Toerisme gebouw, gelegen Sint-Lambertusstraat 4. Ter hoogte van deze parkeerplaatsen wordt het voetpad eveneens afgesloten. Voetgangers dienen over te steken naar het voetpad gelegen aan de overkant van de straat. De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld. De wegen moeten voldoen aan volgende voorwaarden: vrije breedte: 4 meter (niet doodlopend), vrije hoogte: 4 meter en 13 ton draaivermogen, 11 meter binnendiameter, 15 meter buitendiameter.

 

Zie ook

Meer info