Oprichting loods en folieserre Ilsestraat 86A, 86B en 86C Oosterwijk

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 januari 2019
  • OMV_2018105618 en OMV/2018/0168

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan Tuinarchitectuur Wim Verrezen voor het oprichten van een loods en een folieserre na het verwijderen van de bestaande serre, het aanleggen van bijkomende klinkerverharding en het aanleggen van een infiltratiegracht bij een bestaand tuinbouwbedrijf. De betrokken percelen hebben als adres Ilsestraat 86A, 86B en 86C in Oosterwijk en als kadastrale ligging 2C113A en 2C114F.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60