Optreden Black Jack op vrijdag 26 april 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18 april 2019 toelating gegeven aan (*) om elektronisch versterkte muziek te spelen tijdens het optreden van Black Jack op vrijdag 26 april 2019 van 20 tot 23 uur in Café Pallieter in de Vismarkt 2 in Westerlo. Het geluidsniveau moet beperkt worden tot 93 dB(A) LAeq 15 min. Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in Vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen uit artikel 5.32.2.2bis §1, 1°, 2°en 3° van Vlarem II zijn van toepassing.

 

Zie ook

Meer info