Optreden op zaterdag 6 juli 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 5 juli 2019 toelating gegeven aan (*) om elektronisch versterkte muziek te spelen tijdens een live optreden in openlucht op het terras van taverne Trefpunt in de Veldstraat 10 in Voortkapel en gedeeltelijk op de parking van Carrefour in de Veldstraat 12 in Voortkapel op zaterdag 6 juli 2019 van 20 uur tot 24 uur, en op voorwaarde dat het geluidsniveau in de inrichting LAeq 15 min kleiner is dan of gelijk is aan 95 dB(A). Tijdens de muziekactiviteiten mag het verschil tussen dB(C) en dB(A) maximaal 12 bedragen.

Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in Vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen vermeld in artikel 5.32.2.2 bis §1, 1°, 2° en 3° van Vlarem II zijn van toepassing.

Zie ook