Oude Westmeerbeekseweg afgesloten ter hoogte van kruispunt met Goorbossen

  • 31 januari 2020

Op advies van het verkeerscomité heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om de Oude Westmeerbeekseweg te breken voor het autoverkeer. Net voor Goorbossen, komende van de Industrieweg, werd een hindernis geplaatst zodat men er met de auto niet meer door kan rijden. Het gaat over een proefopstelling die nadien geëvalueerd wordt. Deze maatregel is het resultaat van het buurtoverleg van 28 mei 2019 en werd ook al aangekondigd in Westel Info van september 2019.

De proefopstelling is gestart op dinsdag 1 oktober 2019 voor een tijdspanne van minstens een half jaar. Daarna komen we terug samen met de buurt om de afsluiting te evalueren. Met opmerkingen of vragen kan je ondertussen altijd terecht bij het meldpunt (e-loket op www.westerlo.be en 014 53 92 40).

Snelheidsmetingen

Dia 1dia 2dia 3

Buurtoverleg

Op het buurtoverleg van 28 mei 2019 bespraken we de resultaten van snelheidsmetingen, verkeerstellingen en een enquête over de proefopstelling met de asverschuivingen die er sinds maart 2018 stond.

Uit de snelheidsmetingen blijkt dat de snelheid van het autoverkeer gedaald is na de plaatsing van de asverschuivingen. Toch rijden nog altijd heel wat automobilisten te snel. Het aantal voertuigen in de straat is niet afgenomen.

Uit de enquête bleek dat 73 % van de respondenten vond dat de snelheid van het autoverkeer nog steeds te hoog was. Op de langere stukken rechtdoor wordt nog altijd hard gereden. Er wordt sportief geslalomd, geremd en opgetrokken aan de asverschuivingen.

92 % van de respondenten vond dat het aantal voertuigen in de straat niet gedaald was. Er is nog steeds zwaar vervoer en veel sluipverkeer in de straat.

75 % van de respondenten vond dat de asverschuivingen niet tot een verbetering van de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers had geleid. Er waren ook af en toe conflicten tussen automobilisten, wandelaars en fietsers aan de asverschuivingen.

58 % van de respondenten vond dat de asverschuivingen voor problemen aan de infrastructuur zorgden. De zijbermen worden stukgereden, de paaltjes worden omvergereden. Wie in de buurt van de asverschuivingen woont, heeft het moeilijk om de oprit op- en af te rijden.

Heel wat alternatieve voorstellen om het verkeer uit de straat te weren en om de snelheid naar beneden te halen passeerden de revue. We hadden het onder andere over kussens op de rijbaan, meer asverschuivingen, fietssuggestiestroken, snelheidsinformatieborden, de plaatsing van camera's, een tractorsluis, meer politiecontrole en een aanpassing van de voorrang van rechts uit de zijstraten.

Het voorstel om de straat te breken ter hoogte van Goorbossen kon op een brede consensus van de aanwezigen rekenen. De buurtbewoners verwachten dat daardoor het verkeer uit de straat geweerd wordt en dat er ook niet noodzakelijk nieuwe verkeersstromen via de Pastorijstraat of Hogeheide ontstaan. Daarvoor zijn deze woonstraten minder interessant.

De bewoners van Goorbossen, Hogeheide en Pastorijstraat worden best wel mee met de bewoners van de Oude Westmeerbeekseweg goed op de hoogte gebracht van de proefopstellingen en de evaluatie achteraf. Ook hun ervaringen tijdens een nieuwe proefopstelling met afsluiting van de Oude Westmeerbeekseweg zijn belangrijk.

Contact

Mobiliteit
Gemeentehuis verdieping 2
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 53 91 43
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
18:30 - 20:30
enkel na afspraak
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
14:00 - 16:00
enkel na afspraak
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
Gesloten
Gesloten
Warning 1 juni gesloten