Tongerlo

Abdij van Tongerlo

Abdij Tongerlo

Rond 1130 schonk Giselbertus van Castelre een deel van zijn land in Tongerlo, aan de Norbertijnen van de Sint-Michielsabdij van Antwerpen met de bedoeling er een abdij op te richten. Tot op heden leven, bidden en werken hier volgelingen van Sint-Norbertus.

Abdijstraat 40 Tongerlo

Da Vincimuseum

Da Vincimuseum

In het Da Vincimuseum in de abdij van Tongerlo wordt een replica van het Laatste Avondmaal van Leonardo Da Vinci bewaard.

Abdijstraat 40 Tongerlo

Kapel Ten Eik

Ten Eik

De kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Toevlucht of Ten Eik werd gebouwd op de plaats waar vroeger een beeld van Onze-Lieve-Vrouw aan een eik opgehangen, werd vereerd. In 1640 liet prelaat Verbraeken hier een kapel bouwen die later uitgebreid werd. In 1978 werd het gebouw gerestaureerd. De kapel werd dan gebruikt als tentoonstellingsruimte en als bibliotheek. In 2003-2004 werd de kapel gerenoveerd.

Pleintje Geelse straat - Aarthof

Sint-Annakerk

Sint-Annakerk

De Sint-Annakerk werd in het midden van de 19de eeuw gebouwd. Wat het kerkmeubilair betreft vermelden we het miraculeus beeld van Onze-Lieve-Vrouw, twee luiken met panelen uit de passie van Christus (school van Barend van Orley) en de laatgotische calvariegroep uit de 15de-16de eeuw.

Beddermolen

Beddermolen

 

De houten Beddermolen uit 1683 werd volledig gerestaureerd in 1963-1964, maar in 1967 werd hij door een blikseminslag nagenoeg volledig vernietigd. Nadien werd de molen opnieuw opgebouwd, zonder het binnenwerk. Sinds de bescherming van de molen als monument in 2011 bereidt de gemeente samen met Kempens Landschap de restauratie van de molen en het molendomein voor. De molen draait!

Park Noels

Noelspark

 

Notaris Victor August Noels kocht in 1894 het Meuleveld van de familie Van Kerckhoven. Daar bouwde hij een villa met kantoor en liet er een park aanleggen. Later werd Victor August Noels burgemeester van Tongerlo. Vanaf 1954 had het gemeentebestuur van Tongerlo de intentie om een deel van het park te kopen. Men wou er onder andere een nieuw gemeentehuis bouwen. In 1998, 18 jaar na de fusie met Westerlo kwam de gemeente tot een akkoord met de erfgenamen om het park te kopen.

 

Zie ook