Westerlo

Gemeentehuis Fontein Boswachtershuis
Het kasteel van gravin Jeanne de Merode werd in 1910 opgetrokken in de Brabants-gotische stijl van de 16e eeuw. Het werd gebouwd volgens plan van de Leuvense architect Langerock. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het kasteel ingenomen door de Duitsers. Later diende het als rustoord voor bejaarde priesters. In 1972 kocht de gemeente het kasteel en richtte het in als gemeentehuis en als cultureel centrum. Voor het gemeentehuis staat een fontein van Rik Poot. Het is een schenking van de firma Kaneka. Aan de jeugdherberg en het boswachtershuis in het Kasteelpark vertrekken heel wat wandelpaden door het Kasteelpark en de Beeltjens.
 
Sint-Lambertuskerk Marktlinde Vredegerecht

De Sint-Lambertuskerk op de Grote Markt in Westerlo heeft een koor en een kruisbeuk uit 1416, opgetrokken in ijzerzandsteen.
De kerk werd in 1525 uitgebreid met een schip en de toren werd in 1760 afgewerkt. Rond de sluitstenen van het koor bevindt zich een geschilderde rozet. Het gewelf van de kruisbeuk is in hout. Boven de kerkdeur prijkt een ruiterbeeld van Sint-Martinus uit begin 15e eeuw. De kerk en het kerkhof zijn sinds 1976 beschermd.

 De dorpskern van Westerlo is driehoekig, de typische vorm van een Frankische nederzetting. Het plein wordt beheerst door een reusachtige lindeboom. Die werd rond 1630 geplant. Momenteel heeft hij een stamomtrek van 3,9 meter en een kruindoorsnede van 18 meter. De boom rust met zijn schijfvormige kruin op een gietijzeren geraamte. De dekenij in de Sint-Lambertusstraat werd vermoedelijk gebouwd door de Norbertijnen van Tongerlo in 1618. Die datum staat vermeld in de huidige achtergevel.
De dekenij en de tuin werden in 1974 beschermd. Tegenwoordig is het vredegerecht er ondergebracht.
 
Monument de Merode Monument voor de gesneuvelden Monument voor de politieke gevangenen
Op de Grote Markt van Westerlo staat een witmarmeren standbeeld van graaf Henri de Merode met twee figuren die De Wet en Het Geloof voorstellen. Graaf Henri de Merode was minister van buitenlandse zaken en burgemeester van Westerlo.  Monument voor de gesneuvelden van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog op de Grote Markt.  Monument voor de Politieke Gevangenen in de Nieuwstraat. Het

Het kunstwerk is van de hand van Jef Jacobs die ook het Mariabeeld in het kasteelpark ontwierp.

 
Toerisme Westerlo Het Riet Kasteel de Merode
Toerisme Westerlo heeft een kantoor in de Boerenkrijglaan 25. Het Riet ligt tussen de Grote Markt en de Grote Nete in de buurt van het kasteel de Merode. Tijdens oorlogen was hier een schans. Dat is een toevluchtsoord voor dorpelingen en hun vee. De ophaalbruggetjes aan de Rietstraat en de Ketelstraat getuigen hier nog van.  Het kasteel van de familie de Merode bevindt zich aan de Grote Nete, dicht bij het centrum van Westerlo. Het dateert uit de Middeleeuwen en is nog altijd bewoond door afstammelingen van de familie de Merode. Het middeleeuwse kasteel en het park zijn niet toegankelijk.
 
Het Trammeke Het Trammeke  
Het Trammeke aan de Lange Brug in het Riet is een oude mobiele dam die dienst deed als sluissysteem op de Grote Nete. Sinds 1999 is het als monument beschermd.
Met het Trammeke kon men de velden bij droge periodes onder water zetten via een kanalensysteem. Tegelijkertijd kon ook met een duikersysteem de kasteelvijver gevuld en gespoeld worden.
Meer info over de restauratie van het Trammeke vind je op www.westelfolk.be.
 Om de Grote Nete af te dammen waren twee mensen nodig. De Westelaren kwamen altijd kijken naar het stijgen van het water van de Grote Nete en het instromen van het water in de kanalen. De kinderen vermaakten zich achter de dam omdat tussen de spleten van de planken met een enorme druk nog steeds water spoot. De loopbrug was ook spectaculair om over te lopen.
Zelfs bij de verdediging van Westerlo zou het Trammeke gebruikt zijn. Het systeem van het Trammeke met de bijhorende sluisjes is nog grotendeels intact. Het duikersysteem zou nog moeten bestaan maar is tot op heden nog niet teruggevonden.
  

Zie ook