Oude wapenschilden

Wapenschild van de vroegere gemeente Oevel
tot de fusie met Westerlo in 1977

wapenschild oevel

De vroegere gemeente Oevel kreeg in 1819 een wapenschild van de Nederlandse regering. In 1839 bevestigde een Koninklijk Besluit het schild. Het wapenschild heeft een achtergrond van lazuur (blauw) met een Sint-Michiel van goud.

Wapenschild van de vroegere gemeente Tongerlo
tot de fusie met Westerlo in 1971 

wapenschild tongerlo

De schepenen van het dorp en van de heerlijkheid Tongerlo hadden al in de 18de eeuw een zegel met een abtenstaf met aan de ene kant een lelie met een afgesneden voet en aan de andere kant een roos. Een Nederlands Besluit van 1819 en een Koninklijk Besluit van1839 gaven aan de gemeente Tongerlo het wapenschild. Het wapenschild van Tongerlo is van lazuur (blauw) met een gouden staf van een gemijterde abt. Aan de ene kant staat een gouden lelie, aande andere kant een gouden rosas.

Wapenschild van de vroegere gemeente Zoerle-Parwijs
tot de fusie met Westerlo in 1971 

wapenschild zoerle-parwijs

De schepenen van Zoerle-Parwijs zegelden in 1785 met een schild met drie palen met een vrijkwartier van hermelijn (heraldisch pelswerk) van het huis Berthout-Duffel. Hetzelfde wapen werd gebruikt door de schepenen van Geel. De Hoge Raad van de Adel erkende het wapen van de gemeente Zoerle-Parwijs: een wapen van lazuur (blauw) met een Sint-Niklaas van goud. Een Koninklijk Besluit van 1839 heeft deze erkenning bekrachtigd.

Wapenschild van de vroegere gemeente Westerlo
tot de fusie met Tongerlo en Zoerle-Parwijs in 1971 en met Oevel in 1977

 wapenschild westerlo

Het wapen van Westerlo bestaat uit een gemetselde burcht met vier hoektorens en een geopende poorttoren met neergelaten valbrug waarachter rechts een slanke torenspits uitkomt. De burcht en de torens zijn van goud. De achtergrond van het wapen is van lazuur (blauw). Aan de voet van de linkerhoektorens staat een wapenschild met in goud vier palen van keel (rood) en een uitgeschulpte zoom van lazuur. Op het schild staat een kroon met drie fleurons (bladeren van een kroon). De fleurons zijn van elkaar gescheiden door twee groepen van vijf gouden parels, waarvan één verheven.Aan de voet van de rechterhoektorens staat ook een wapenschild in goud met een Sint-Martinus van lazuur. Het schild heeft een kroon met elf parels waarvan drie verheven.

De gemeente Westerlo had al in 1644 onder de regering van Filips IV een gelijkaardig wapenschild. Met een Koninklijk Besluit is het wapenschild in 1842 erkend. Het kasteel stelt de woning van de heren van de Merode voor, het linkerschild is van de Merode, het rechterschild van het kapittel van Sint-Maarten van Utrecht.

Na de fusie werd het wapenschild van de nieuwe gemeente vernieuwd.