Oxot Kunsthappening op 28, 29 en 30 juni 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27 mei 2019 toelating gegeven aan OXOt vzw om elektronisch versterkte muziek te spelen tijdens de OXOt Kunsthappening op vrijdag 28 juni 2019 van 18 tot 3 uur, op zaterdag 29 juni 2019 van 14 tot 3 uur en op zondag 30 juni 2019 van 14 tot 1 uur in en rond het Hoveniershuis in de Hollandse dreef 1 in Westerlo. Het geluidsniveau moet beperkt worden tot 93 dB(A) LAeq 15 min. Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in Vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen uit artikel 5.32.2.2bis §1, 1°, 2°en 3° van Vlarem II zijn van toepassing.

 

Zie ook

Meer info