Dorpskern Heultje

Heultjedorp Heultje
Beschermd als dorpsgezicht sinds 2010

H1Het centrum van Heultje, met de goed bewaarde neogotische hoofdgebouwen, is beschermd als dorpsgezicht. Het gaat om het geheel van de kerk en de pastorie, het parochiecentrum met de bidtuin en de Lourdesgrot, het kloosters en de school. De Sint-Carolus Borromeuskerk met het kerkhof heeft nog eens apart het statuut van beschermd monument.