Parochie Heultje

De Sint-Carolus Borromeuskerk van Heultje staat in Heultjedorp.

Eucharistievieringen

zondag om 9.15 uur

Website

https://www.kerknet.be/organisatie/federatie-herselt-hulshout-westerlo

Pastoor

Johan De Pauw
Abdijstraat 40 Tongerlo en Verlorenkost 1/1 Westerlo
johan.de.pauw@tongerlo.org - 014 53 99 09 en 0491 22 44 33

Pastorale team

Josephine Van den Vonder - pastores
Verlorenkost 1/1 Westerlo
015 22 55 53

Renilde Haesevoets - pastorale werkster
renilde.haesevoets@outlook.be - 016 69 88 87 en 0495 63 65 00

Walter Vits - federatiecoördinator-pastorale werker
wvits@mac.com - 0495 50 63 20

Plaatselijke contactpersoon

Maria De Ryck
heultje@parochies.kerknet.be - 0475 37 91 76

Pastorie

Processieweg 1 Heultje
dinsdag van 10 tot 11 uur en donderdag van 18.30 tot 19.30 uur en na afspraak

sleutels via Jos Van Eynde - Pastoor Binckstraat 22 Heultje
jozefus.van.eynde@pandora.be - 0498 43 62 96

Kerkfabriek

Eduard Van den Bergh - voorzitter Kerkraad
Gevaertlaan 152 Heultje
016 69 98 62

Parochiezaal

de Merodezaal Heultjedorp 1 Heultje
reservaties via cultuurdienst gemeentehuis
cultuur@westerlo.be - 014 53 92 02

Parochieblad

Parochieblad Heultje-Voortkapel-Zoerle-Parwijs
verschijnt elke woensdag
redactie heultje@parochies.kerknet.be