Parochie Oevel

De parochie maakt deel uit van de pastorale eenheid HH. Prisca en Aquilla.
De Sint-Michielskerk van Oevel staat op het Sint-Michielsplein.

Eucharistievieringen

zondag om 10.30 uur

Website

https://www.kerknet.be/organisatie/federatie-herselt-hulshout-westerlo

Pastoor

Johan De Pauw
Abdijstraat 40 Tongerlo en Verlorenkost 1/1 Westerlo
johan.de.pauw@tongerlo.org - 014 53 99 09 en 0491 22 44 33

Pastorale team

Josephine Van den Vonder - pastores
Verlorenkost 1/1 Westerlo
015 22 55 53

Renilde Haesevoets - pastorale werkster
renilde.haesevoets@outlook.be - 016 69 88 87 en 0495 63 65 00

Walter Vits - federatiecoördinator-pastorale werker
wvits@mac.com - 0495 50 63 20

Plaatselijke contactpersoon

Marc Vandenborre
Brugstraat 51 Oevel
parochie.oevel@gmail.com - 0495 42 82 39

Secretariaat

Sint-Michielsstraat 2/1 Oevel
woensdag van 11 tot 11.45 uur

Kerkfabriek

Andreas Nevelsteen - voorzitter kerkraad
Bijstraat 60 Oevel
andreas.nevelsteen@gmail.com - 0474 10 22 25

Parochiezaal

feestzaal De Biehal en lokaal De Biekorf
Sint-Michielsstraat 8 Oevel
reservaties via Simone Loockx - Uitbreidingsstraat 32 Oevel - 014 23 46 91
of liefst via www.feestzalen-oevel.be
sleutels via Jef Nevelsteen, 014 23 42 44

Parochieblad

parochieblad Oevel-Oosterwijk
verschijnt elke woensdag
parochie.oosterwijk@gmail.com
parochie.oevel@gmail.com