Adreswijziging aangeven

Je bent verhuisd naar of binnen de gemeente Westerlo? Dan moet je je adreswijziging binnen de acht dagen doorgeven aan de dienst burgerzaken. Je kan dat online door dit formulier in te vullen en te versturen. Je hoeft dan niet meer langs te komen op het gemeentehuis. Bij elke verhuis vraag je ook best je DIFTAR-containers aan voor de huisvuilophaling. Dat kan via de link 'DIFTAR-containers aanvragen of blokkeren' op het e-loket of bij het onthaal op het gemeentehuis.

 

 

Gezinshoofd
Oude verblijfplaats
Nieuwe verblijfplaats in Westerlo
Gezinsleden
Persoon waar je gaat bijwonen | enkel invullen indien van toepassing