Openbaarheid van bestuur

Iedereen heeft het recht om bestuursdocumenten in te kijken, er een kopie van te ontvangen en uitleg te krijgen. Dit alles wordt openbaarheid van bestuur genoemd en is geregeld in het decreet openbaarheid van bestuur van 26 maart 2004. Als je toegang wil tot een bepaald bestuursdocument, vul dan de onderstaande gegevens in. Je aanvraag wordt onderzocht en zo snel mogelijk behandeld.

De aanvrager
Het bestuursdocument