Organiseer je een evenement of fuif? Vraag tijdig je vergunningen aan

Organiseer je een evenement, een fuif of een andere activiteit? Dan heb je meestal een aantal vergunningen en toelatingen nodig zoals voor het spelen van elektronisch versterkte muziek, een afwijking op het sluitingsuur, het plaatsen van reclameborden, wegwijzers en verlichting langs de openbare weg en voor het flyeren aan de schoolpoort. Soms moeten er ook straten afgesloten worden of zijn er andere maatregelen nodig om de verkeersveiligheid tijdens een manifestatie te garanderen.

Met deze formulieren vraag je de nodige toelatingen aan. De cultuurdienst, milieudienst en technische dienst mobiliteit van de gemeente zorgen voor de nodige vergunningen. Bezorg het ingevulde formulier aan evenementen@westerlo.be of bij de cultuurdienst op het gemeentehuis, Boerenkrijglaan 61 - 2260 Westerlo. Bij heel wat toelatingen moeten er ook formele beslissing genomen worden door het college van burgemeester en schepenen. Ook vragen de toelatingen geregeld heel wat voorbereidingen (vb. hoe loopt de omleiding). Doe je aanvraag dan ook minstens 1 maand voor het evenement! Als er ook verkeersmaatregelen moeten genomen worden, vragen we om je aanvraag minstens 3 maanden op voorhand te doen.

 

Zet je vrijwilligers in als security op je evenement?
Op het meldingsformulier hierboven kan je aanvinken of je security inzet op je evenement. Als dit door vrijwilligers gebeurt, moet je de onderstaande documenten, samen met een attest van goed gedrag en zeden per vrijwilliger-security, in bundel aan de balie van politie Zuiderkempen bezorgen.

Zie ook

Meer info

milieudienst gemeentehuis - 014 53 91 70
cultuurdienst gemeentehuis - 014 53 92 00
technische dienst mobiliteit - 014 53 91 43
evenementen@westerlo.be