Aanvraag vastgoedinformatie voor notarissen

Om de dossiers voor hun klanten op te maken hebben notarissen vaak vastgoedinformatie nodig. Ze kunnen hiervoor uittreksels uit het plannenregister (20 euro), uittreksels uit het vergunningenregister (20 euro) en bijkomende inlichtingen (20 euro) opvragen. De prijzen gelden per perceel. Het uittreksel uit het plannenregister is een overzicht van de bestemmingen in het gewestplan, de BPA's, de RUP's, de rooilijnplannen en de gewestelijke verordeningen die gelden voor een bepaald perceel. Het uittreksels uit het vergunningenregister is een overzicht van de omgevingsvergunningen, stedenbouwkundige vergunningen, de attesten, de misdrijven, de verkavelingen en de verkavelingswijzigingen voor een bepaald perceel. De bijkomende inlichtingen bevatten inlichtingen die van belang zijn voor de notaris, maar die niet zijn opgenomen in het vergunningenregister en in het plannenregister.

Je inzendiging wordt behandeld door de gis-co√∂rdinator bij de dienst ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Voor meer info kan je terecht op 014 53 91 64 en leen.thoelen@westerlo.be.

Aanvraag uittreksel
Aanvrager
Perceelgegevens