Raad van bestuur AGB Westerlo van 11 maart 2019

 

1. Verslag vorige zitting raad van bestuur

Goedgekeurd

2. Raad van bestuur. Verkiezing voorzitter, ondervoorzitter en aanduiden van een secretaris.

De raad van bestuur kiest een voorzitter en ondervoorzitter onder haar leden. De raad van bestuur duidt ook een secretaris aan.

3. Raad van Bestuur. Samenstelling directiecomité (maximum 5 leden)

De raad van bestuur duidt de leden van het directiecomité aan en beslist uit hoeveel stemgerechtigde leden dit directiecomité zal bestaan.

4. Werkingsverslag 2018

De raad van bestuur keurt het werkingsverslag 2018 van Sportpark De Beeltjens goed. Het werkingsverslag geeft een overzicht van de bezoekcijfers en bevat ook een financieel luik.

 

Zie ook