Raad van bestuur AGB Westerlo van 12 juni 2019

 

1. Verslag vorige zitting raad van bestuur

Goedgekeurd

2. Vernieuwen beheersovereenkomst

De raad van bestuur van het AGB Westerlo gaat over tot de hernieuwing van de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het autonoom gemeentebedrijf.
Goedgekeurd

3. Jaarrekening AGB Westerlo 2018. Vaststelling

De raad van bestuur stelt de jaarrekening 2018 van het autonoom gemeentebedrijf vast.
Goedgekeurd

4. Sport. Aanpassing reglement van inwendige orde Sportpark De Beeltjens

De raad van bestuur keurde op 20 oktober 2014 het reglement van inwendige orde van Sportpark De Beeltjens goed. Na bijna 5 jaren exploitatie worden er twee aanvullingen aan het bestaande reglement toegevoegd, die de raad van bestuur moet goedkeuren.
Goedgekeurd

 

Zie ook