Recyclagepark opnieuw open

 • 6 april 2020

Sinds woensdag 8 april is het recyclagepark (containerpark) van IOK Afvalbeheer in de Oevelse dreef 35 in Tongerlo opnieuw open. Omwille van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus gelden er erg strikte regels.

 

Kom NIET naar het recyclagepark,
tenzij je je bezoek echt niet langer kan uitstellen

 

 • Wat kan je wel aanbieden?
  groenafval, grof vuil, steenpuin, A-hout, B-hout, C-hout, metaal, vlak glas, restplastic (lichtgroene zakken), PMD (blauwe zakken), papier en karton, glazen flessen en bokalen, harde kunststoffen, kalkhoudende producten en roofing
 • Wat kan je nog niet aanbieden?
  • KGA (Klein Gevaarlijk Afval) (vanaf 18 mei)
  • AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten) (vanaf 11 mei)
  • asbest (nog niet)
  • herbruikbare goederen en textiel
  • piepschuim (vanaf 11 mei)
  • autobanden (vanaf 11 mei)
  • textiel (nog niet)
  • herbruikbare goederen (niet niet)
 • Enkel afvalstromen waarvan de afvoer en verwerking nog gegarandeerd zijn, worden aanvaard. Deze lijst kan elke dag aangepast worden. Check www.iok.be/corona of de Facebookpagina van IOK Afvalbeheer voor je vertrekt. 
 • Wachttijden
  Bezoekers worden een voor een en in beperkte mate binnengelaten, zoals in supermarkten. Hou rekening met zeer lange wachttijden.
 • Sorteer thuis
  Sorteer thuis goed je afval. Zo beperk je je tijd op het recyclagepark. Veiliger voor jezelf en voor de recyclageparkwachters.
 • Openingsuren en sluitingsdagen
  De gewone openingsuren zijn van kracht, inclusief wekelijkse sluitingsdag op dinsdag, open op zaterdag van 9 tot 15 uur, gesloten op zondag en paasmaandag.
 • Kom alleen
  Kom alleen naar het recyclagepark. Enkel als je het afval niet alleen kan lossen, mag je 1 persoon meebrengen. Breng zeker geen kinderen mee. Recyclageparkwachters helpen niet bij het lossen van het afval of het tillen van lasten. Heb je hulpmiddelen (schop, borstel,...) nodig voor het lossen van afval? Breng dit dan zelf mee.
 • Afstand 1,5 meter
  Bewaar altijd minstens een afstand van 1,5 meter tegenover andere bezoekers en de recyclageparkwachters.
 • Respect
  Respecteer de recyclageparkwachters en volg hun instructies. Bij agressief gedrag wordt onmiddellijk de hulp van de politie ingeroepen. 
 • Betalen
  Enkel elektronisch betalen is mogelijk. Geen cash.
 • Compost
  Aankoop van compostzakken en andere (zoals vuilniszakken) is mogelijk. Maar bezoekers zorgen zelf voor het inladen. Recyclageparkwachters helpen niet bij het tillen of inladen.
 • Ziek?
  Blijf thuis als je je ziek voelt of als je koorts hebt.

Contact

Recyclagepark
Recyclagepark
Oevelse dreef 35
2260 Tongerlo
België
014 54 27 03
13:00 - 16:10
09:00 - 15:00
Gesloten
08:30 - 12:00
13:00 - 16:10
Gesloten
08:30 - 12:00
13:00 - 16:10
08:30 - 12:00
13:00 - 16:10