Retrofuif en jeugdfuif Chiro Rafiki op 23 en 24 augustus 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 3 juni 2019 toelating gegeven aan Chiro Rafiki Tongerlo om elektronisch versterkte muziek te spelen op de Retrofuif op vrijdag 23 en de Jeugdfuif op zaterdag 24 augustus 2019, telkens van 21 tot 3 uur in de tent bij de Chiorolokalen in de Boeretangstraat 2 in Tongerlo. Het geluidsniveau moet beperkt worden tot 93 dB(A) LAeq 15 min. Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in Vlarem II. Het geluidsvolume moet tijdens de hele muziekactiviteit gemeten worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De meting moet gebeuren op een representatieve meetplaats op 1/2e tot 2/3e van de afstand tussen het podium en het verste punt van de publieksruimte met een maximum van 70 meter en centraal tussen de luidsprekers. De bepalingen uit artikel 5.32.2.2bis §1, 1°, 2°en 3° van Vlarem II zijn van toepassing.

 

Zie ook

Meer info