Rioleringsproject August Cannaertsstraat en wijk Achterheide Heultje

 • 18 januari 2022

Stand van zaken donderdag 16 juni

De werken in de August Cannaertsstraat en omliggende straten vorderen goed. Zo rondt de aannemer eind deze week de werken aan het kruispunt met Heultjedorp, Diamantweg, Industrieweg en Oude Zoerlebaan enkele weken vroeger dan verwacht af. Donderdag en vrijdag wordt het kruispunt en de Diamantweg geasfalteerd. Omdat het asfalt tijd nodig heeft om af te koelen wordt het kruispunt na het weekend opengesteld. Hiermee is voor veel inwoners van Heultje de grootste hinder van de werken voorbij.

De omleiding via de Industrieweg is vanaf maandag terug mogelijk voor doorgaand verkeer komende uit Heultjedorp. Let wel, de verkeerssituatie in de August Cannaertsstraat blijft hetzelfde. Komende vanuit Wiekevorst is alleen enkelrichtingsverkeer toegelaten richting Heultjedorp. 

Meer info over deze vind je op www.westerlo.be. Voor vragen over de werken kan je terecht op meldpunt@westerlo.be of 014 53 92 40.
Heb je een zeer dringende vraag of opmerking? Er zijn altijd een werfleider en ploegbaas aanwezig op de werf om je verder te helpen. Je herkent hun aan de witte helm die ze dragen.

August Cannaertsstraat 16 juni_1

Stand van zaken donderdag 2 juni

De weg- en rioleringswerken in de August Cannaertsstraat gaan goed vooruit. Als gevolg daarvan start de aannemer vanaf dinsdag 7 juni met de werken in het deel van Achterheide tussen de Ploegstraat en de Oude Westmeerbeekseweg, en de Oude Westmeerbeekseweg. De werken schuiven daarna stuk per stuk op tot in de Ploegstraat en Lievekensstraat. 

In de Oude Westmeerbeekseweg breekt de aannemer het beton aan één kant op. De andere kant van de rijbaan blijft behouden zodat de hinder beperkt blijft voor de bewoners. Het laatste deel van Achterheide wordt volledig opgebroken. De aannemer zal er aansluitend zo snel mogelijk steenslag aanbrengen zodat ook dit stuk berijdbaar blijft voor plaatselijk verkeer. 

Aansluitend op deze werken plaatst de aannemer de riolering. Het is mogelijk dat er hinder ontstaat en dat de straat op bepaalde momenten niet goed bereikbaar is. Deze straten zijn trouwens enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer. 

Meer info over deze vind je op www.westerlo.be. Voor vragen over de werken kan je terecht op meldpunt@westerlo.be of 014 53 92 40.

Heb je een zeer dringende vraag of opmerking? Er zijn altijd een werfleider en ploegbaas aanwezig op de werf om je verder te helpen. Je herkent hun aan de witte helm die ze dragen.
August Cannaertsstraat 2 juni_1


Stand van zaken maandag 16 mei

De werken in de August Cannaertsstraat gaan goed vooruit. De boordstenen en de onderlaag asfalt zijn zelfs op 2 weken tijd helemaal aangelegd waardoor de August Cannaertsstraat terug berijdbaar is voor plaatselijk verkeer. Tijd dus voor een volgende fase. 

Vanaf 9 mei zijn de werken gestart op het kruispunt ter hoogte van de Oude Zoerlebaan, Industrieweg, Diamantweg. De werken aan dit kruispunt zullen tegen het bouwverlof afgewerkt zijn. Dit wil zeggen dat ook de wegomlegging wijzigt. Hou hier zeker rekening mee. Delhaize is tijdens deze werken bereikbaar via de August Cannaertsstraat en niet meer via Heultjedorp. Hierbij vind je het vernieuwde signalisatieplan. 
pdf bestandsignalisatieplan August Cannaertsstraat - Fase 1B.pdf (1.08 MB)


Meer info over deze vind je op www.westerlo.be. Voor vragen over de werken kan je terecht op meldpunt@westerlo.be of 014 53 92 40.

Heb je een zeer dringende vraag of opmerking? Er zijn altijd een werfleider en ploegbaas aanwezig op de werf om je verder te helpen. Je herkent hun aan de witte helm die ze dragen.

voor en na August Cannaertsstraat

Stand van zaken donderdag 10 maart

Donderdag 27 januari zijn de weg- en rioleringswerken in de August Cannaertsstraat en omliggende straten gestart.

De aannemer is momenteel de riolering in de Processieweg aan het plaatsen. Tegelijkertijd worden de huisaansluitingen in de August Cannaertsstraat aangelegd. 
Voor de afvalophaling zet je je afvalcontainers of glasbak, gedurende de werken, de avond voor de ophaling buiten. Als je straat doorrijdbaar is komt de vuilniswagen ze ophalen. Is dit niet het geval dan brengt de aannemer ze naar 1 van de verzamelpunten. Daar moet je je container of glasbak ’s avonds zelf ophalen. 

Enkel plaatselijk verkeer is, indien mogelijk, toegelaten. Doorgaand verkeer moet de omleiding volgen. 

Meer info over deze vind je op www.westerlo.be. Voor vragen over de werken kan je terecht op meldpunt@westerlo.be of 014 53 92 40.

Heb je een zeer dringende vraag of opmerking? Er zijn altijd een werfleider en ploegbaas aanwezig op de werf om je verder te helpen. Je herkent hun aan de witte helm die ze dragen.

August Cannaertsstraa t10 maart_1 .jpg

Stand van zaken dinsdag 22 februari

Donderdag 27 januari zijn de weg- en rioleringswerken in de August Cannaertsstraat en omliggende straten gestart.

De aannemer plaatst momenteel de DWA riolering voor het vuil water in de August Cannaertsstraat. Het deel tussen de fietsostrade en de Ploegstraat is al geplaatst. Hij is ook bezig met het uitbreken van de rijbaan vanaf de Ploegstraat in de richting van Heultjedorp. Kort erna volgen de rioleringswerken. Een andere ploeg van de aannemer plaatst ondertussen de huisaansluitingen op het rioleringsgedeelte dat al geplaatst is. Deze huisaansluiting op DWA brengt geen hinder met zich mee voor de bewoners. Zij moeten dan ook nog geen actie ondernemen in verband met hun huisaansluiting op privédomein. Dit is pas nodig nadat de rioleringswerken op openbaar domein afgerond zijn. Als het zover is informeert Pidpa de bewoners hierover.

Enkel plaatselijk verkeer is, indien mogelijk, toegelaten. Doorgaand verkeer moet de omleiding volgen. 

Meer info over deze vind je op www.westerlo.be. Voor vragen over de werken kan je terecht op meldpunt@westerlo.be of 014 53 92 40.

Heb je een zeer dringende vraag of opmerking? Er zijn altijd een werfleider en ploegbaas aanwezig op de werf om je verder te helpen. Je herkent hun aan de witte helm die ze dragen.August Cannaertsstraat 1.jpg


Stand van zaken dinsdag 8 februari

Donderdag 27 januari zijn de weg- en rioleringswerken in de August Cannaertsstraat en omliggende straten gestart.

De aannemer is in de werfzone vanaf de Oude Westmeerbeekseweg tot aan de Lievekensstraat de droogzuiging aan het plaatsen. Omwille van de overvloedige regen van de afgelopen dagen is de werfzone nog niet droog genoeg om te starten met het plaatsen van de riolering. Vanaf de droogzuiging zijn werk gedaan heeft en het droog genoeg is start de aannemer onmiddellijk met deze rioleringswerken.  

Enkel plaatselijk verkeer is, indien mogelijk, toegelaten. Doorgaand verkeer moet de omleiding volgen. 

Voor vragen over de werken kan je terecht op meldpunt@westerlo.be of 014 53 92 40. Heb je een zeer dringende vraag of opmerking? Er zijn altijd een werfleider en ploegbaas aanwezig op de werf om je verder te helpen. Je herkent ze aan hun witte helm.

project August Cannaertsstraat 1.jpg


Stand van zaken dinsdag 1 februari

Donderdag 27 januari zijn de weg- en rioleringswerken in de August Cannaertsstraat en omliggende straten gestart.

In de August Cannaertsstraat en Heultjedorp is het beton van het fietspad en de rijbaan reeds volledig gebeukt. Momenteel is de aannemer het fietspad vanaf de Oude Westmeerbeekseweg tot aan de Lievekensstraat volledig aan het uitbreken. 

Woensdag plaatst de aannemer de droogzuiging over de hele werfzone. Op donderdag wordt deze droogzuiging thv het uitgebroken fietspad aangezet. Aansluitend breekt de aannemer de helft van de rijbaan aan de zijde van het fietspad op.  Zo kan hij, onder voorbehoud van de weersomstandigheden, op maandag 7 februari starten met het plaatsen van de riolering. 

Enkel plaatselijk verkeer is, indien mogelijk, toegelaten. Doorgaand verkeer moet de omleiding volgen. 

Voor vragen over de werken kan je terecht op meldpunt@westerlo.be of 014 53 92 40. Heb je een zeer dringende vraag of opmerking? Er zijn altijd een werfleider en ploegbaas aanwezig op de werf om je verder te helpen. Je herkent hun aan de witte helm die ze dragen. 

20220131 August Cannaertsstraat_1.jpg

Stand van zaken dinsdag 25 januari

Vanaf woensdag 26 januari start aannemer Colas in opdracht van Pidpa en de gemeente Westerlo met de langverwachte weg- en rioleringswerken in de August Cannaertsstraat, de verbindingsweg naar Wiekevorst en in Achterheide en omliggende straten. Deze werken vinden plaats in meerdere fasen en zijn midden 2023 klaar.

In september 2019 stelden de studiebureaus Groep Infrabo en Arcadis, in opdracht van de gemeente Westerlo, het ontwerpplan voor deze weg- en rioleringswerken in de August Cannaertsstraat, Achterheide en omliggende straten voor aan de buurt. Na dat buurtoverleg werden de plannen aangepast en voorgelegd aan de gemeenteraad. Die keurde het plan in december 2019 unaniem goed. In 2021 werd ook de omgevingsvergunning voor de werkzaamheden goedgekeurd. Pidpa, samen met gemeente Westerlo bouwheer van het project, stelde de firma Colas aan als aannemer.

Het is een groot project met een kostprijs van 5 miljoen euro. We leggen een gescheiden rioolstelsel met grachten en een bufferbekken voor de afvoer en opvang van het regenwater en riolen voor de afvoer van het afvalwater aan. De nutsleidingen worden aangepast en vernieuwd en de straten heraangelegd. Er komt een dubbelrichtingsfietspad in de August Cannaertsstraat gescheiden van de weg. Tot slot is er de heraanleg van de bermen, opritten en het straatmeubilair.


Extra editie Westel Info voor Heultje

Extra editie Westel Info over rioleringsproject HeultjeOmdat het door de coronapandemie niet mogelijk is om een infovergadering te organiseren, besloot het college van burgemeester en schepenen om deze extra Westel Info te maken. Alle inwoners van Heultje krijgen deze extra editie in hun brievenbus. Heb je vragen of opmerkingen aarzel dan niet om ons een seintje te geven. 

pdf bestandExtra editie Westel Info over rioleringsproject Heultje (1.08 MB)


De werken bestaan uit

 • de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel met grachten voor regenwater en riolen voor afvalwater
 • de heraanleg van de straten
 • de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad in de August Cannaertsstraat, gescheiden van de rijweg

Projectgebied

Projectgebied rioleringsproject August Cannaertsstraat
 • Achterheide
 • August Cannaertsstraat, van Processieweg tot fietspad Aarschot-Herentals
 • Diamantweg, vanaf Renderstraat
 • Heultjedorp, van Industrieweg tot Processieweg
 • Lievekensstraat
 • Oude Westmeerbeekseweg, vanaf Achterheide
 • Ploegstraat, vanaf Industrieweg
 • Processieweg, vanaf Industrieweg

Planning

 • Fase 1 (uitgevoerd)
  Voorbereidende werken door de nutsmaatschappijen water, gas, elektriciteit en datacommunicatie in Achterheide en omliggende straten.
 • Fase 2 (uitgevoerd)
  In december 2021 werden in de August Cannaertsstraat de rooilijnen vrijgemaakt en de straatbomen verwijderd ter voorbereiding van de werken. 
 • Fase 3
  Vanaf 26 januari 2022 starten er in de August Cannaertsstraat riolerings- en wegenwerken. Deze werken worden uitgevoerd tot en met de plaatsing van de onderlaag in asfalt. De definitieve toplaag in asfalt wordt pas geplaatst als alle werken afgerond zijn. Na het plaatsen van de onderlaag eind april starten de werken van de nutsmaatschappijen (water, gas, elektriciteit en datacommunicatie) in de August Cannaertsstraat, Processieweg en Heultjedorp.
 • Fase 4
  Vanaf april tot december 2022 vinden de weg- en rioleringswerken in Achterheide en omliggende straten plaats.
 • Fase 5
  Plaatsen nieuw dubbelrichtingsfietspad, bermen afwerken, toplaag asfalt aanbrengen en plaatsen nieuw stoep in de August Cannaertsstraat en Heultjedorp van einde 2022 tot midden 2023.

August Cannaertsstraat en Heultjedorp,
de verbinding tussen Heultje en Wiekevorst

De August Cannaertsstraat en Heultjedorp worden in asfalt heraangelegd vanaf de oversteekplaats van de fietsostrade Herentals-Aarschot tot aan het kruispunt met de Oude Zoerlebaan. De straat krijgt over de hele lengte een volwaardige stoep en een dubbelrichtingsfietspad aan de linkerkant richting Wiekevorst. Er komt ook nieuwe riolering onder de rijweg. Aan de rechterkant richting Wiekevorst worden de gracht voor de afvoer van regenwater en de berm helemaal vernieuwd.

Dwarsdoorsnede August Cannaertsstraat

Vandaag vind je in de August Cannaertsstraat 2 wegversmallingen aangeduid met paaltjes en signalisatie. Dit om de overgang van snelheidszone 70 naar 50 af te dwingen en om de overgang van zone 50 naar de bebouwde kom aan te duiden. In het nieuwe ontwerp zie je dat de zone 70 komt tot aan de bebouwde kom. Daarmee verdwijnt 1 wegversmalling. De andere wegversmalling wordt een vaste infrastructuur met een breedte van 3,6 meter in plaats van de huidige wegneembare paaltjes.

Lengteas August Cannaertsstraat

Kruispunt met de Oude Zoerlebaan

Het kruispunt met de Oude Zoerlebaan krijgt een lichte verhoging en extra zebrapaden. Die verhoging remt het doorgaand verkeer af en beveiligt overstekende voetgangers. De bestaande fietspaden van de Oude Zoerlebaan worden aangewerkt.

Kruispunt Oude Zoerlebaan

Kruispunt met Diamantweg aan Delhaize

Vandaag is het kruispunt ter hoogte van de Diamantweg met Heultjedorp (Delhaize) ruim door de grote verharding. In het nieuwe ontwerp is gekozen om de rijwegbreedte bij te stellen, extra signalisatie te plaatsen en een groenvak te voorzien in plaats van de verharding.

Kruispunt Delhaize

Achterheide, Diamantweg, Lievekensstraat, Oude Westmeerbeekseweg, Ploegstraat en Processieweg

De straten Achterheide, Diamantweg, Lievekensstraat, Oude Westmeerbeekseweg, Ploegstraat, en Processieweg worden helemaal heraangelegd.

Ze krijgen

 • een rijweg in asfalt. Let wel, de breedte van de rijweg is niet in alle straten dezelfde
 • betonnen goten/boorden aan beide kanten van de weg, uitgezonderd in de Diamantweg
 • bermen aan de kant van de weg. Let wel, de breedte van deze bermen is niet in alle straten dezelfde.
 • grachten van 80 centimeter met een houten betuining
Profiel woonstraten

Regenwater afgekoppeld van afvoer rioolwater

Bij de rioleringswerken in de August Cannaertsstraat, Achterheide en de omliggende straten wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. De huidige infrastructuur is een gemengde riool en een grachtenstelsel. 

 • Afvoer regenwater
  In dit project wordt maximaal ingezet op infiltratie van hemelwater in de ondergrond. Het water wordt opgehouden in de grachten met drempels/schotten om de kans op wateroverlast te verminderen. Bijkomend wordt in de weide achteraan in Achterheide aan de Oude Westmeerbeekseweg een bufferbekken aangelegd. Dit bufferbekken vangt het regenwater op bij zware regenval en zorgt ervoor dat het water kan infiltreren in de ondergrond. Noodoverlopen zorgen bij een teveel aan regenwater voor de afvoer naar de riolering in de Industrieweg die op zijn beurt het water afvoert richting de Goorloop. Het regenwater wordt dus niet rechtstreeks naar de Goorloop afgevoerd.
 • Afvoer rioolwater
  Het rioolwater van het hele projectgebied wordt via nieuwe rioolbuizen afgevoerd naar de bestaande riolering in de Industrieweg. Een nieuw pompstation ter hoogte van het bufferbekken in Ploegstraat Achterheide zorgt daar mee voor.

Als je gemeente een gescheiden rioleringsstelsel aanlegt in je straat, ben je verplicht om het regenwater en afvalwater van je woning en terrein te scheiden. Maar ook als je verbouwt of de tuin aanpakt, voer je best al die scheiding door. Zo voorkom je heel wat extra kosten in de toekomst.

Nadat de huisaansluitputjes voor jouw woning zijn geplaatst, kan je starten met de aanpassingen van je waterafvoer op je privéterrein. Daarna moet je privéwaterafvoer nog gekeurd worden en hiervoor zal je een brief van Pidpa ontvangen. Om deze aanpassingen te doen en een keuring te laten uitvoeren krijg je een drietal maanden de tijd. Hoe je best te werk gaat voor de afkoppeling van je waterafvoer zie je in dit handig filmpje.

 


Op welke manier ondersteunt Pidpa jou bij je afkoppeling op privédomein?

 • Pidpa geeft gratis afkoppelingsadvies voor het regen- en afvalwater. De afkoppelingsdeskundige komt hiervoor langs. Is de afkoppelingsdeskundige nog niet bij jou langs geweest of heb je nog geen afkoppelingsplannetje ontvangen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Meldpunt Westerlo via meldpunt@westerlo.be of 014 53 92 40 zodat verdere afspraken gemaakt kunnen worden.
 • 1 huisaansluitingsputje voor afvalwater (DWA) is gratis. Een extra aansluiting is mogelijk mits betaling.
 • 1 huisaansluitingsputje voor het regenwater (RWA) is gratis. Een extra aansluiting is mogelijk mits betaling. Er is geen meerprijs voor aansluitingen op een open gracht.
 • Gratis keuring van privériolering binnen de 3 maanden na de uitvoering van de werken op privédomein (eventuele herkeuring is niet gratis).
 • Omdat de aansluiting en huisaansluitingsputjes gratis zijn, wordt geen afkoppelingspremie toegekend.

Keuring na afkoppelingswerken

Nadat je de afkoppelingswerken uitgevoerd hebt, kan je bij Pidpa een keuring aanvragen. Je krijgt hiervoor een brief van Pidpa met een vraag tot keuring en je hebt 3 maanden de tijd om de keuring te laten uitvoeren. Tijdens deze verplichte keuring wordt gecontroleerd dat je privéwaterafvoer een correcte scheiding heeft tussen het regen- en het afvalwater. Als er een herkeuring nodig is kan dit, maar dit is steeds op eigen kosten.

Hoe een keuring aanvragen?

 • Je maakt zelf een afspraak op het nummer 0800 90 300 (optie 3).
 • Je moet tijdens de keuring zelf aanwezig zijn.
 • Hou de schets van de afkoppelingsdeskundige en foto’s van de werken klaar om te tonen.

Werken door nutsmaatschappijen

Ook nutsmaatschappijen gaan werken uitvoeren tijdens dit project. Zo worden gas- en elektriciteitsleidingen verplaatst waarbij het bovengronds net gedeeltelijk ondergronds wordt gebracht. Fluvius vernieuwt de huidige openbare straatverlichting door het plaatsen van energiezuinige ledverlichting.

De sleufwerken worden zowel door Pidpa als Fluvius uitgevoerd. Pidpa voert de werken uit in de August Cannaertsstraat en Heultjedorp ter hoogte van de de oneven huisnummers en in de Mussenstraat. Fluvius neemt het stuk ter hoogte van de even huisnummers en een klein stukje van Achterheide voor zijn rekening. Enkele dagen voor de start van de sleufwerken krijg je een brief met daarin de laatste informatie, contactgegevens en referentienummers. Je kan hierop ook alle relevante info noteren over de reeds bestaande huisaansluitingen.

Tot slot koppelen de nutsmaatschappijen je huisaansluiting over of wordt je huisaansluiting vernieuwd indien dit nodig is. Fluvius vernieuwt hierbij ook je meteropstellingen naar digitale meters voor gas- en elektriciteit. Deze werken zijn kosteloos voor de bewoners. Voor meer info over de digitale meter kan je terecht op de website van Fluvius.

www.fluvius.be/nl/veelgestelde-vragen/digitale-meter

5-stappenplan bij uitvoering van de werken voor nutsleidingen

 • Stap 1
  De aannemer start met de werken door sleuven te graven en de kabels erin te leggen. Woningen en winkels blijven hierbij bereikbaar. Tijdens deze werken is er een lokaal parkeerverbod waarbij je je auto op een andere plaats in de buurt moet parkeren. Deze hinder is tijdelijk en lokaal.
 • Stap 2
  Medewerkers van de nutsmaatschappijen verbinden de nieuwe leidingen met het bestaande netwerk en voeren een veiligheidscontrole uit. Als alles in orde is kan het nieuwe deel in werking gezet worden. Tijdens deze werken worden lokaal werfputten gemaakt en vinden lokaal onderbrekingen plaats. Dit kan een storing geven in de watertoevoer, gastoevoer, elektriciteit of zelfs bij het internet.
  Meer info op www.fluvius.be/nl/meer-weten/stroomonderbrekingen
 • Stap 3
  Je nutsmaatschappij sluit je woning, winkel en/of bedrijf aan op de nieuwe leidingen. Ze maken hiervoor een afspraak met jou. Tijdens het aansluiten van de nieuwe leidingen graven ze per woning plaatselijke werfputten en heb je even een onderbreking in je nutsleiding (water, gas, elektriciteit en/of internet).
  Fluvius plaatst dan ook een digitale meter voor zowel gas en elektriciteit. Het plaatsen van deze meters is gratis en wordt gefinancierd door Fluvius.
 • Stap 4
  Na het aansluiten van alle nieuwe leidingen is het oude net niet meer van toepassing en wordt dit door medewerkers van de nutsmaatschappijen buiten dienst gezet. Ook hierbij zijn lokaal onderbrekingen mogelijke en worden lokaal werfputten gemaakt.
 • Stap 5
  Tot slot plaatst de aannemer van Fluvius de openbare verlichting. Deze verlichting werkt van zodra de laatste paal geplaatst is. Het plaatsen van de verlichting zorgt voor weinig tot geen hinder

Wat met de heraanleg van je oprit?

Het deel van je oprit op openbaar domein wordt met dezelfde breedte heraangelegd in klinkers. Aanpassingen nodig aan je huidige oprit? Laat het ons weten via meldpunt@westerlo.be. Let wel, bij het aanleggen van de oprit wordt rekening
gehouden met de maximale toegestane breedte.

Voor de aannemer start met de heraanleg van de opritten zet hij de breedte uit met paaltjes. Hij houdt hierbij rekening met de bestaande toestand of je doorgegeven en goedgekeurde aanpassingen. Merk je dat de breedte bij het uitzetten van de
paaltjes niet klopt, geef dan een seintje via Meldpunt Westerlo en dan kijken we dit na.

Meldpunt Westerlo - meldpunt@westerlo.be - 014 53 92 40


Praktische regeling rond afvalophalingen en leveringen aan huis

Gedurende de hele periode van de werkzaamheden kan je je vuilnisbakken de avond voor de ophaling buiten blijven zetten zoals je gewoon bent. Als je straat doorrijdbaar is, dan komt de vuilniswagen ze ’s morgens ophalen. Als dat niet het geval is,
dan brengt de aannemer je container naar een van de verzamelpunten. Daar moet je je lege container of glasbak ‘s avonds wel zelf komen ophalen. Meer info over die afvalverzamelpunten krijg je van de aannemer als het zover is.

Ook pakjesdiensten aan huis zijn lokaal verkeer en kunnen, als het mogelijk is, tot aan je huis. Op andere momenten laat je de pakjes best op een postverzamelpunt toekomen.


Omleidingen en bereikbaarheid

Gedurende de werkzaamheden is er een omleiding voor doorgaand verkeer, al is het nog beter om het centrum van Heultje te vermijden. Komende van Wiekevorst rij je via Lossing naar de Industrieweg naar Heultjedorp, waar je je weg verder kan
zetten. Richting Wiekevorst rij je aan het kruispunt Heultjedorp, Oude Zoerlebaan de Industrieweg in. Aan Lossing kan je naar rechts en kom je terug op de verbindingsweg naar Wiekevorst.

Wie in het projectgebied woont, werkt of naar de winkel moet, kan voorzichtig gebruik maken van de wegen op momenten dat de aannemer het toelaat. Houd de verkeersborden goed in het oog en rijd zeker niet te snel.

Wil je naar een winkel in de werkzone? Volg dan de aangegeven wegomleiding.

Alle info over omleidingen op het grondgebied van de gemeente Westerlo vind je op de webpagina werken en evenementen met verkeershinder.


Heb je vragen of opmerkingen? Aarzel niet om ze door te geven!

Heb je een vraag of een opmerking over de werkzaamheden? Neem dan contact op met Meldpunt Westerlo via e-mail of telefoon. Meldpunt Westerlo vind je op de communicatiedienst op het gemeentehuis, Boerenkrijglaan 61 Westerlo.

Heb je dringende problemen? Aan de werfkeet van de aannemer hangt een brievenbus waarin je je vragen of opmerkingen kwijt kan. De aannemer doet dan het nodige. Deze werfkeet staat naast de pastorij in de Processieweg. Er is ook altijd een werfleider aanwezig op de werf, spreek deze gerust aan als je met vragen of opmerkingen zit. 

 • Meldpunt Westerlo - meldpunt@westerlo.be - 014 53 92 40 (tijdens de kantooruren)
 • Schepen van openbare werken Filip Verrezen - 0475 55 24 84
 • Noodnummer aannemer Colas Noord - 0475 75 25 16 (enkel bij hoogdringendheid)

 

 • Bouwheren gemeente Westerlo en watermaatschappij Pidpa
 • Aannemer Colas Noord
 • Ontwerpbureaus Groep Infrabo en Arcadis
 • Nutsmaatschappijen Fluvius, Pidpa, Proximus en Telenet 

Wordt vervolgd...

Ook in Lossing en het vervolg van de August Cannaertsstraat tussen de fietsroute Aarschot-Herentals en de Fabriekstraat worden later de riolering, het fietspad en de rijwegen vernieuwd. Studiebureau Antea Group stelde op 18 september 2019 het project voor en is bezig met het opstellen van een ontwerpplan. Zodra dat goedgekeurd is door de Vlaamse Milieumaatschappij wordt het plan opnieuw voorgelegd aan de buurt. De werkzaamheden zijn gepland na dit project.