Rommelmarkt Kasteelpark Westerlo op zondag 7 juli 2019

 

Op 1 juli 2019 keurde de burgemeester de verkeersveiligheidsmaatregelen voor de rommelmarkt in het Kasteelpark Westerlo op zondag 7 juli 2019 goed.

Op zondag 7 juli 2019 tussen 8 en 17 uur wordt alle verkeer, uitgezonderd fietsers en bromfietsers klasse A, verboden in het gedeelte van Kasteelpark dat gelegen is tussen de toegangsweg (achteringang) naar het gemeentehuis, Boerenkrijglaan 61 en het voetbalveld gelegen in Kasteelpark in de buurt van sportpark De Beeltjens. In het gedeelte van Kasteelpark tussen woning Beeltjensdreef 13 en het voetbalveld, wordt tijdens bovenvermelde tijdstippen het enkelrichtingsverkeer dan tijdelijk opgeheven. Het bord CI moet afgedekt worden.

De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld. De wegen moeten voldoen aan volgende voorwaarden: vrije breedte: 4 meter (niet doodlopend), vrije hoogte: 4 meter en 13 ton draagvermogen, I I meter binnendiameter, 15 meter buitendiameter.

De burgemeester heeft op 20 juni 2019 toelating gegeven aan Davy Geeraerts voor de organisatie van een rommelmarkt in het Kasteelpark in Westerlo op zondag 7 juli 2019. De toelating is van toepassing op 

het organiseren van een evenement in open lucht (politiecodex artikel 24 en volgende)
Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 24 februari 1977, met betrekking tot de vaststelling van de geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek in openbare en prive-inrichtingen dienen de geluidsnormen gerespecteerd te worden. Volgens de bepalingen vermeld in artikel 30, 31, 33 en volgende van de gemeentelijke politiecodex dient de muziek en of zang vanaf 22 uur gedempt zijn. Het moet echter steeds van die aard zijn dat het de geburen niet stoort of hindert. Door de bevoegde ordediensten kunnen er tijdens voornoemde avond geluidsmetingen worden gedaan. Bij niet naleving, wordt de vergunning onmiddellijk ingetrokken.

 

Zie ook

Meer info