Ronde van de Vlaamse Wielerschool voor miniemen op dinsdag 6 augustus 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 juli 2019 de verkeersveiligheidsmaatregelen goedgekeurd voor de recreatieve tijdrit voor miniemen in de Oevelse dreef in Tongerlo. Op dinsdag 6 augustus 201 tussen 20 en 21.30 uur is alle verkeer, uitgezonderd voor voertuigen van hulpdiensten, verboden in het gedeelte van de Oevelse dreef tussen de Torendreef en de Bosstraat. Borden plaatselijk verkeer dienen afgedekt te worden. Omleiding dient voorzien te worden via de Bosstraat, Bijstraat en Torendreef.

De burgemeester heeft op 18 juli 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex, toelating gegeven aan de Vlaamse Wielerschool vzw voor de organisatie van een tijdrit voor miniemen van de Vlaamse Wielerschool in de Oevelse dreef in Tongerlo op dinsdag 6 augustus 2019. De toelating is van toepassing voor:

  • het organiseren van een evenement in open lucht (art. 24 en volgende)

 

Zie ook