Ruiter- en mentocht Recrea-Men op zondag 1 september 2019

 

De burgemeester heeft op 26 augustus 2019 onderstaande politieverordening bij hoogdringendheid goedgekeurd

 • Op zondag 1 september 2019 tussen 8 en 16 uur wordt het enkelrichtingsverkeer in Kasteelpark tussen de toegang naar het gemeentehuis en Beeltjensdreef 15 tijdelijk opgeheven. De borden C1 en F19 dienen bijgevolg afgedekt te worden.

De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld.

De wegen moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

 • vrije breedte: 4 meter (niet doodlopend)
 • vrije hoogte: 4 meter
 • 13 ton draagvermogen, 11 meter binnendiameter, 15 meter buitendiameter

Een afschrift van dit besluit zal gezonden worden aan:

 • de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout
 • de politierechtbank te Turnhout
 • de brandweer
 • de politiezone Zuiderkempen
 • de Lijn Antwerpen

De politieverordening wordt op dinsdag 27 augustus 2019 bekendgemaakt op de website van gemeente Westerlo en ligt ter inzage voor het publiek in het bureel van de technische dienst, Boerenkrijglaan 61 te Westerlo. Deze politieverordening treedt in werking en wordt verplichtend vanaf donderdag 29 augustus 2019.

 

De burgemeester heeft op 25 juli 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex, toelating gegeven aan Recrea-Men vzw voor de organisatie van een ruiter- en mentocht door de Merodebossen op zondag 1 september 2019. De toelating is van toepassing voor:

 • het plaatsen van tijdelijke bewegwijzering (art. 143 en volgende)
 • het organiseren van een evenement in open lucht (art. 24 en volgende)

De gemeentelijke politiecodex kan u raadplegen via www.westerlo.be/artikel/politiecodex.

 

Zie ook