Samenkomst kinderen Prelaat Hamuslaan op zaterdag 21 september 2019

 

De burgemeester heeft op 2 september 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex, toelating gegeven aan de Kinderen van de Prelaat Hamuslaan voor de organisatie van een samenkomst op zaterdag 21 september 2019 voor alle kinderen die opgegroeid zijn in de Prelaat Hamuslaan in Trienenkant. De toelating is van toepassing voor:

  • het organiseren van een evenement in open lucht (art. 24 en volgende)

De gemeentelijke politiecodex kan u raadplegen via www.westerlo.be/artikel/politiecodex.

 

Zie ook