Schaal Marcel Indekeu op zondag 21 juli 2019

 

De burgemeester heeft op 18 juli 2019 de lijst met signaalgevers voor het verzekeren van de veiligheid op de aangegeven plaatsen langsheen het parcours gemachtigd.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15 juli 2019 de verkeersveiligheidsmaatregelen voor de wielerwedstrijden Ereprijs Michel Dierckx en Joris Verhaegen en Schaal Marcel Indekeu op zondag 21 juli 2019 goedgekeurd.

 • Op zondag 21 juli 2019 tussen 11 en 19 uur wordt enkelrichtingsverkeer ingevoerd in de volgende straten of weggedeelten (borden C1 en F19 worden geplaatst):
  Hulshoutsesteenweg, gedeelte tussen Grote Baan (grensscheiding Hulshout) en Heiweg
  Heiweg, tussen Hulshoutsesteenweg en Gravin de Merodestraat
  Gravin de Merodestraat, tussen Heiweg en de Gevaertlaan
  Gevaertlaan, gedeelte tussen Gravin de Merodestraat en Vekestraat
  Vekestraat, volledig
  Oude Zoerlebaan, gedeelte tussen Vekestraat en de Renderstraat en tussen Renderstraat en Heultjedorp
  Renderstraat, volledig
  Heultjedorp, tussen Oude Zoerlebaan en August Cannaertsstraat
  August Cannaertsstraat, gedeelte tussen Heultjedorp en Lossing
  Lossing, volledig
  Industrieweg, gedeelte tussen Lossing en Industriepark (grondgebied Hulshout)
  Fabriekstraat, volledig
  Goorheide, tussen August Cannaertsstraat en Mussenstraat
  Mussenstraat, volledig
  In deze straten of weggedeelten wordt tijdens bovenvermelde tijdstippen eveneens een parkeerverbod ingevoerd. Borden E1 worden geplaatst.
 • Op zondag 21 juli 2019 tussen 11 en 19 uur worden nadars met borden C1 'verboden rijrichting voor elke bestuurder' geplaatst ter hoogte van volgende kruispunten:
  August Cannaertsstraat-Lossing, in richting Heultje + plaatsing D1
  Hoog Heultje-Hulshoutsesteenweg, in richting Hulshout
  Zoerlering-Gevaertlaan, in richting Heultje
  net voorbij het kruispunt Oude Zoerlebaan-De Baan, in richting Heultje
 • Op zondag 21 juli 2019 tussen 11 en 19 uur worden borden D1(verplichte rijrichting) geplaatst ter hoogte van volgende kruispunten:
  Spoorwegstraat-Goorheide: vanuit Spoorwegstraat verplicht links
  Rooiveld-Goorheide: vanuit Rooiveld verplicht links
  Ploegstraat-August Cannaertsstraat: vanuit Ploegstraat verplicht links
  Oude Westmeerbeekseweg-August Cannaertsstraat: vanuit Oude Westmeerbeekseweg, verplicht links
  Fabriekstraat-Witte Gracht-Godinstraat (grondgebied Wiekevorst): komende vanuit Fabriekstraat en Wittegracht: verplicht richting Goorheide
 • Op zondag 21 juli 2019 tussen 11 en 19 uur worden borden C31 geplaatst ter hoogte van volgende kruispunten:
  August Cannaertsstraat-Mussenstraat, verboden rechts af te slaan (C31b), komende van Heultje
  Goorheide-August Cannaertsstraat, verboden links af te slaan naar Fabriekstraat (C31a), komende van Heultje
  Wittegracht (grondgebied Wiekevorst)-Fabriekstraat-August Cannaertsstraat, verboden rechts af te slaan naar Fabriekstraat (C31b), komende van Wittegracht
 • Op zondag 21 juli 2019 tussen 11 en 19 uur worden nadars met waarschuwingsborden A51 'opgepast, wielerwedstrijd' geplaatst ter hoogte van volgende kruispunten:
  net voor het kruispunt Oude Zoerlebaan-De Baan, in richting Zoerle-Parwijs
  Heultjedorp, ter hoogte van woning nummer 7, in richting Gevaertlaan
  Industrieweg ter hoogte van Kempische Ardennen, in richting Industriepark (grondgebied Hulshout)
  Stippelberg, net voorbij Kwachtstraat, komende van Zoerle-Parwijs
  Hoog Heultje-Heiweg, bij inrijden Heiweg
  Hoog Heultje-Gravin de Merodestraat, net voorbij Stippelberg, in richting Heultje
  Hoog Heultje-Maaldonk, bij inrijden Maaldonkstraat (grondgebied Hulshout)
  Rooiveld-Goorven, in richting Heultje
  Gelendel-Slachterijstraat, na Slachterijstraat in richting Heultje
  Olenseweg-Oude Zoerlebaan, in richting Heultje
  De Wijk-Van Hemelstraat, in richting Gevaertlaan
  August Cannaertsstraat-Mussenstraat, komende van Heultje
  Wittegracht (grondgebied Wiekevorst) ter hoogte van Godinstraat, komende van Wiekevorst
 • Op zondag 21 juli 2019 tussen 11 en 19 uur worden voorsignalisatieborden (met wegomleiding) geplaatst ter hoogte van volgende kruispunten:
  Zoerlering-Gevaertlaan: voor het verkeer komende vanuit de richting Westerlo en Olen
 • De wegversmallingen in de August Cannaertsstraat zullen tijdig tijdelijk verwijderd worden om een goede doorgang van de renners te verzekeren.

De burgemeester heeft op 10 juli 2019 toelating gegeven aan vzw Schaal Marcel Indekeu voor de doortocht van de wielerwedstrijden Ereprijs Michel Dierckx en Joris Verhaegen en de Schaal Marcel Indekeu op zondag 21 juli 2019.

De burgemeester heeft op 17 juni 2019 toelating gegeven aan vzw Schaal Marcel Indekeu om de gelijknamige wielerwedstrijd over het grondgebied Westerlo te laten verlopen op zondag 21 juli 2019.

 • Er is vergunning afgeleverd voor het plaatsen van tijdelijke bewegwijzering (artikel 143 politiecodex en volgende)
  De vergunning is van toepassing langs openbare gemeentewegen op het grondgebied van de gemeente en op minimum 100 meter uit de as van de gewestwegen. De bewegwijzering mag ten vroegste vijftien dagen voor de datum van de manifestatie of voor het doel geplaatst worden en dient ten laatste de derde dag erna te worden verwijderd. De vergunninghouder dient de bewegwijzering zelf te plaatsen en te verwijderen rekening houdend met andere vigerende elementen. De gemeente kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de schade aan borden of voor de schade aan derden, die voortspruiten uit de opstelling of opstellingswijze van de borden. Bij gebreke van een vergunning of indien de vergunninghouder de opgelegde voorwaarden overtreedt, kan ambtshalve de signalisatie verwijderd worden op kosten en risico van de overtreder. Langs de gewestwegen (Snelwegstraat, Grote Steenweg, de Merodedreef, Olenseweg, Zoerlering en Bergveld) mag enkel een tijdelijke bewegwijzering worden neergezet mits vergunning van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Deze vergunning kan aangevraagd worden via het gemeentebestuur.

 

Zie ook

Meer info