Scholencross op woensdag 25 september 2019

 

De burgemeester heeft op 19 september 2019 onderstaande politieverordening bij hoogdringendheid goedgekeurd.

Op woensdag 25 september 2019 tussen 12 en 17 uur is al het verkeer verboden, uitgezonderd plaatselijk verkeer, in volgende straten of weggedeelten:

  • Beeltjensdreef, in het gedeelte tussen Kasteelpark en de Kasteeldreef
  • Papedreef in het gedeelte tussen de Beeltjensdreef en het verbindingsstraatje tussen Kasteelpark en de Papedreef
  • Kasteelpark, in het gedeelte tussen de inrit naar het gemeentehuis en de Beeltjensdreef

De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld. De wegen moeten voldoen aan volgende voorwaarden: vrije breedte: 4 meter (niet doodlopend), vrije hoogte: 4 meter en 13 ton draagvermogen, 11 meter binnendiameter, 15 meter buitendiameter. Een afschrift van dit besluit zal gezonden worden aan de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout, de politierechtbank te Turnhout, de brandweer, de politiezone Zuiderkempen en De Lijn Antwerpen. De politieverordening wordt op 20 september 2019 bekendgemaakt op de website van gemeente Westerlo en ligt ter inzage voor het publiek in het bureel van de technische dienst, Boerenkrijglaan 61 te Westerlo. Deze politieverordening treedt in werking en wordt verplichtend vanaf 23 september 2019.

 

De burgemeester heeft op 9 september 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex, toelating gegeven aan de Vrije Sint-Lambertusscholen voor de organisatie van de 54ste scholencross op woensdag 25 september 2019 van 12.30 tot 17 uur. De toelating is van toepassing voor:

  • het organiseren van een evenement in open lucht (art. 24 en volgende)
  • het gebruik van microwagens (art. 30 en volgende)
  • het plaatsen van luidsprekers (art. 30 en volgende)
  • het plaatsen van tijdelijke bewegwijzering (art. 143 en volgende)

De gemeentelijke politiecodex kan u raadplegen via www.westerlo.be/artikel/politiecodex.

 

Zie ook