Schoolfeest Het Lo op zaterdag 25 mei 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13 mei 2019 toelating gegeven aan Gemeentelijke Basisschool Het Lo om elektronisch versterkte muziek te spelen tijdens het schoolfeest op zaterdag 25 mei 2019 van 13 tot 19 uur op de speelplaats van de school in de Gemeentestraat 9 in Oevel. Het geluidsniveau moet beperkt worden tot 93 dB(A) LAeq 15 min. Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in Vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen uit artikel 5.32.2.2bis §1, 1°, 2°en 3° van Vlarem II zijn van toepassing.

 

Zie ook

Meer info