Septemberwandeling WSC De Blauwvoet op donderdag 12 september 2019

 

De burgemeester heeft op 9 september onderstaande politieverordening bij hoogdringendheid goedgekeurd

Op donderdag 12 september 2019 tussen 7 en 18 uur worden waarschuwingsborden 'opgepast wandelaars' geplaatst op volgende kruispunten:

  • Tongerlostraat, ter hoogte van weg naar containerpark
  • Lindenstraat ter hoogte van Blauwvoetstraat
  • Mechelsestraat ter hoogte van kruispunt met Kroonstraat/Dennenstraat
  • Mechelsestraat ter hoogte van Schuurveldstraat
  • Bijstraat ter hoogte van Dennenstraat

De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld. De wegen moeten voldoen aan volgende voorwaarden: vrije breedte: 4 meter (niet doodlopend), vrije hoogte: 4 meter en 13 ton draagvermogen, 11 meter binnendiameter, 15 meter buitendiameter. Een afschrift van dit besluit zal gezonden worden aan de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout, de politierechtbank te Turnhout, de brandweer, de politiezone Zuiderkempen en De Lijn Antwerpen. De politieverordening wordt op 10 september 2019 bekendgemaakt op de website van gemeente Westerlo en ligt ter inzage voor het publiek in het bureel van de technische dienst, Boerenkrijglaan 61 te Westerlo. Deze politieverordening treedt in werking en wordt verplichtend vanaf 11 september 2019.

 

De burgemeester heeft op 18 juli 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex, toelating gegeven aan WSC De Blauwvoet voor de organisatie van hun Septemberwandeling die start aan TC De Velden, Ilse Velden 31 in Oevel op donderdag 12 september 2019. De toelating is van toepassing voor:

  • het plaatsen van tijdelijke bewegwijzering (art. 143 en volgende)
  • het organiseren van een evenement in open lucht (art. 24 en volgende)

De gemeentelijke politiecodex kan u raadplegen via www.westerlo.be/artikel/politiecodex.

 

Zie ook