Sledehondenwedstrijd op 19 en 20 oktober 2019

 

De burgemeester heeft op 3 oktober 2019 onderstaande politieverordening bij hoogdringendheid goedgekeurd.

  • Op zaterdag 19 en zondag 20 oktober 2019, telkens tussen 9 en 15 uur, wordt enkelrichtingsverkeer ingevoerd in de Britselaan tussen woning nr. 41 en de Bovemansstraat, in de richting van de Bovemansstraat.
  • Op zaterdag 19 en zondag 20 oktober 2019 tussen 7 en 15 uur wordt parkeer- en stationeerverbod ingevoerd in het gedeelte van de Britselaan tussen woning nr. 41 en de Bovemansstraat.

De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld. De wegen moeten voldoen aan volgende voorwaarden: vrije breedte: 4 meter (niet doodlopend), vrije hoogte: 4 meter en 13 ton draagvermogen, 11 meter binnendiameter, 15 meter buitendiameter. Een afschrift van dit besluit zal gezonden worden aan de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout, de politierechtbank te Turnhout, de brandweer, de politiezone Zuiderkempen en De Lijn Antwerpen. De politieverordening wordt op vrijdag 4 oktober 2019 bekendgemaakt op de website van gemeente Westerlo en ligt ter inzage voor het publiek in het bureel van de technische dienst, Boerenkrijglaan 61 te Westerlo. Deze politieverordening treedt in werking en wordt verplichtend vanaf woensdag 9 oktober 2019.

 

De burgemeester heeft op 16 september 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex, toelating gegeven aan de Vlaamse Federatie Sledehondensport voor de organisatie van een sledehondenwedstrijd op 19 en 20 oktober 2019 in Kamp C in de Britselaan 20 in Oosterwijk. De toelating is van toepassing voor:

  • het organiseren van een evenement in open lucht (art. 24 en volgende)

De gemeentelijke politiecodex kan u raadplegen via www.westerlo.be/artikel/politiecodex.

 

Zie ook